top of page

THERAPIE - AANBOD

OUDER-
PARTICIPATIE

Ouderparticipatie_edited.jpg

In ons CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie) werken we aan de ontwikkeling van uw kind en we geloven dat uw actieve betrokkenheid daarbij van cruciaal belang is. We geloven erin dat we de beste resultaten bereiken als we ons samen inzetten om een verhaal van groei te realiseren. Uw betrokkenheid en zorg dragen namelijk bij tot een betere kwaliteit van zorg. 
 
We willen uw kind helpen maar tezelfdertijd uw gezin (en eventuele andere betrokkenen) sterker maken. We zetten dus niet alleen in op de ontwikkeling van uw kind, maar we streven er ook naar om u zelfstandiger te maken in de zorg voor uw kind. We zullen daarvoor in kaart brengen wat u, uw kind en uw gezin nodig hebben om de juiste stappen te kunnen zetten. We willen u daarvoor ook betrekken bij de evaluatie van de therapie zodat we er zeker van zijn dat we op goede weg zijn.
 
We willen u als ouders een actieve en onmisbare rol laten spelen in het traject van uw kind in ons CAR. Uw engagement kan daarbij vele vormen aannemen. Therapie bijwonen, oudersessies volgen, deelnemen aan besprekingen, … Therapeuten spelen immers slechts tijdelijk een rol in een welbepaalde fase, maar u als ouder blijft betrokken. Daarom is ouderparticipatie voor ons heel erg belangrijk. We verwelkomen overigens iedereen die betrokken is bij de zorg voor uw kind. Dus ook grootouders, pleegouders en plusouders. 
 
Bij CAR 't Veld is ouderparticipatie geen keuze, maar een kernwaarde.

VROEGREVALIDATIE

VRR_edited_edited_edited_edited.jpg

Binnen ons centrum hebben we een specifieke werking uitgebouwd voor jonge kinderen met voorschoolse leeftijd.

De vroegrevalidatie richt zich op jonge kinderen met voorschoolse leeftijd. De peuters komen 4 voormiddagen in de week.
Binnen deze werking worden begeleide opvang, speel-, toilet- en eetmomenten door een opvoedster afgewisseld met individuele therapie bij een logopedist, ergotherapeut of kinesitherapeut.

Vanuit deze individuele begeleiding binnen het kader van de vroegrevalidatie kunnen deze peuters mogelijks 'doorgroeien' naar de groepsgerichte therapeutische werking van onze andere kleuterwerkingen.

KLEUTERWERKING

Kleuterwerking_edited_edited_edited.jpg

Op kleuterleeftijd bieden we, afhankelijk van de noden van het kind, beschikbaarheid van therapie en de haalbaarheid voor ouders een geïntegreerde kleuterwerking of individuele therapie aan. Dit gebeurt steeds binnen een multidisciplinair kader. 

LEERPLICHTIGE
KINDEREN

Bij leerplichtige kinderen, met een lagere schoolleeftijd wordt er afhankelijk van de problematiek en de noden van het kind  een voorstel gedaan voor individuele therapie of groepstherapie.

Een therapie-aanbod is steeds multidisciplinair. Dit houdt in dat er op verschillende domeinen een hulpvraag is. Kinderen komen daardoor minstens twee uur per week op therapie. Bij leerplichtige kinderen gaat dit buiten de schooluren door.
Onder individuele therapie verstaan we logopedie, ergotherapie, psychomotoriek en psychotherapie.  

Naast het individuele therapie-aanbod worden er ook verschillende groepswerkingen aangeboden. Afhankelijk van de problematiek, leeftijd en hulpvraag kunnen kinderen therapie volgen in kleine groepjes. 

bottom of page