top of page

THERAPIE - AANBOD

VROEGREVALIDATIE

VRR_edited_edited_edited_edited.jpg

Binnen ons centrum hebben we een specifieke werking uitgebouwd voor jonge kinderen met voorschoolse leeftijd.

De vroegrevalidatie richt zich op jonge kinderen met voorschoolse leeftijd. De peuters komen 4 voormiddagen in de week.
Binnen deze werking worden begeleide opvang, speel-, toilet- en eetmomenten door een opvoedster afgewisseld met individuele therapie bij een logopedist, ergotherapeut of kinesitherapeut.

Vanuit deze individuele begeleiding binnen het kader van de vroegrevalidatie kunnen deze peuters mogelijks 'doorgroeien' naar de groepsgerichte therapeutische werking van onze andere kleuterwerkingen.

KLEUTERWERKING

Kleuterwerking_edited_edited_edited.jpg

Op kleuterleeftijd bieden we, afhankelijk van de noden van het kind, beschikbaarheid van therapie en de haalbaarheid voor ouders een geïntegreerde kleuterwerking of individuele therapie aan. Dit gebeurt steeds binnen een multidisciplinair kader. 

LEERPLICHTIGE
KINDEREN

Bij leerplichtige kinderen, met een lagere schoolleeftijd wordt er afhankelijk van de problematiek en de noden van het kind  een voorstel gedaan voor individuele therapie of groepstherapie.

Een therapie-aanbod is steeds multidisciplinair. Dit houdt in dat er op verschillende domeinen een hulpvraag is. Kinderen komen daardoor minstens twee uur per week op therapie. Bij leerplichtige kinderen gaat dit buiten de schooluren door.
Onder individuele therapie verstaan we logopedie, ergotherapie, psychomotoriek en psychotherapie.  

Naast het individuele therapie-aanbod worden er ook verschillende groepswerkingen aangeboden. Afhankelijk van de problematiek, leeftijd en hulpvraag kunnen kinderen therapie volgen in kleine groepjes. 

OUDER-
PARTICIPATIE

Ouderparticipatie_edited.jpg

Wij vinden het belangrijk om de ouders zoveel mogelijk te betrekken binnen het revalidatietraject.

De ouders worden op regelmatige basis uitgenodigd voor een ouderbespreking, al dan niet in combinatie met een schooloverleg. 
Bij de start van de therapie wordt een handelingsplan opgemaakt. We vinden het een grote meerwaarde dat de ouders hierin actief betrokken worden. Na enkele maanden wordt de evolutie besproken en worden de doelstellingen eventueel bijgestuurd.
Als de nood zich voordoet kan er ook therapie  voorzien worden (ofwel individueel of in groep) voor de ouders. We organiseren ook oudercursussen voor ouders van kinderen met ASS of ADHD.

bottom of page