top of page

KLACHTENPROCEDURE

Bij CAR ‘t Veld hechten we veel waarde aan een open communicatie en de tevredenheid van allen die belang hebben bij onze zorgverlening. We begrijpen dat er situaties kunnen ontstaan waarin u, als ouder, verzorger of andere belanghebbende, bezorgd of ontevreden bent over onze dienstverlening.
Om ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij de zorg die wij bieden, de mogelijkheid heeft om eventuele zorgen of klachten te uiten, hebben we een toegankelijke klachtenprocedure opgesteld. Hier zijn de stappen die u kunt volgen:

1. Informele benadering: Voel je vrij om de betrokken zorgverlener of een personeelslid rechtstreeks aan te spreken. Vaak kunnen problemen snel worden opgelost door middel van een open gesprek en duidelijke communicatie. Wil je hier hulp bij dan kan je contact opnemen met onze sociale dienst.


2. Klachtenformulier: Indien de informele benadering niet het gewenste resultaat oplevert, hebben we een officieel klachtenformulier beschikbaar. Dit formulier is beschikbaar op onze website. Wie wenst kan ook de klacht schriftelijk indienen, ter attentie van de directeur. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en onderzoeken de klacht volgens de interne klachtenprocedure.

 
3. Erkende overheidsinstanties: Slagen we er niet in om via deze interne procedure tot de afhandeling van uw klacht te komen of heeft u de indruk dat u niet bij ons terecht kan met uw klacht, kan u zich ook richten tot onze erkende overheidsinstanties:
 
· VAPH
· Het agentschap zorg en gezondheid
· Onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidsdienst
 

Ons doel is om de zorgervaring van alle betrokkenen te verbeteren. We waarderen uw feedback en staan open voor een constructieve dialoog om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.
 

bottom of page