CAR 't Veld v.z.w.

Ichtegemsestraat 32

8211  Aartrijke

tel.      050 250 090

fax.     050 208 506

info@tveld.be

Voorstelling

Bereik

Equipe

Missie

Veldnieuws

Vroegrevalidatie

Vorming

Sponsors

Links

ASS

ADHD

Lentefeest

Home

 

 

Centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen

met leer- of ontwikkelingsproblemen:

Vacature ! (zie onderaan)

Wegens technische problemen met de mailserver vragen wij iedereen die solliciteerde voor 21 februari om opnieuw de kandidatuur op te sturen!

ADHD ASS Veldnieuws Lentefeest

Nieuw: videovoorstelling van het centrum  http://youtu.be/2I4PRu5Q3s4

    In het dagelijks leven komen ouders met hun kinderen voor allerlei problemen staan.

Voor een hele reeks van deze problemen vinden zij meestal zelf een oplossing.

Soms gebeurt het echter dat deze moeilijkheden blijven bestaan of zelfs verergeren.

Wij willen samen de problemen duidelijk omschrijven en hierop een deskundig en

passend antwoord bieden.

Doelgroepen:


Wij richten ons tot gezinnen met peuters en kleuters en kinderen met volgende problematieken:

   Algemene ontwikkelingsvertraging,

   Vertraagde verstandelijke ontwikkeling (licht, matig, ernstig),

   Vertraagde spraak- en taalontwikkeling,

   Vertraagde (psycho)motorische ontwikkeling,

   Autisme en aanverwante contactstoornissen,

   Aandachtstekortstoornis met/zonder hyperactiviteit,

   Hersenletsel

   Complexe leerstoornissen

   Gedrags- en emotionele problemen.

 

       


Vacature orthopedagoge:

ít Veld vzw is een Centrum voor Ambulante Revalidatie en bevindt zich binnen de tweedelijnszorg. CAR ít Veld vzw staat in voor de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van zowel peuters, kleuters als lagere schoolkinderen, met autismespectrumstoornissen (ASS), ADHD, complexe taal-, spraak- en leerstoornissen, en met een ernstige ontwikkelingsachterstand.

De personeelsequipe bestaat uit 45 medewerkers, waaronder een kinderpsychiater, een kinderarts, psychologen, orthopedagoge, psychologisch assistenten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters en opvoedsters.

Vanaf het najaar 2014 hebben wij een openstaande deeltijdse betrekking (M/V) voor

 

ORTHOPEDAGO(O)G(E) - CO÷RDINATOR

Uw functie

         U coŲrdineert de werking voor de jongste kinderen (0-5 jaar) en voor de kinderen van BO-school Zonnehart (type 2) en VOC Rozenweelde (MPI). Dit houdt in: intakegesprek met ouders, observatie van het kind, onderzoeksbespreking, adviesgesprek met ouders, opstellen van handelingsplan samen met betrokken therapeuten, opvolgen van de evolutie van het kind, aanvullend onderzoek, intern en extern overleg omtrent het kind, Ö

         U bent bereid zich permanent bij te scholen en volgt tendensen in de revalidatiesector op. U bent bereid deel te nemen aan externe intervisiewerkgroepen.

         U staat mee in voor het realiseren van de missie, visie, waarden van de organisatie.

         U rapporteert aan de directie via de bestaande communicatiekanalen.

         U maakt deel uit van de staf. Samen met de directies, andere coŲrdinatoren en diensthoofden denkt u mee op beleidsniveau, kan u voorstellen en nieuwe ideeŽn lanceren en uitwerken.

Uw competenties

         U kan richting geven, waarbij u het team kan aansturen, ontwikkelen en motiveren, om gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

         U bent een teamplayer.

         Visie: de dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeŽn uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken vanop een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.

         Analytisch denken: een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiŽnte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante informatie.

         U bent betrouwbaar: u handelt consequent en integer.

         U toont zich verbonden met de organisatie en verdedigt de belangen ervan bij anderen/derden.

         U heeft een groot inlevingsvermogen en bent flexibel.

Uw profiel

         U heeft een diploma master in de orthopedagogiek

         Ervaring in een centrum voor ambulante revalidatie of in een soortgelijke multidisciplinaire setting is een pluspunt.

         U onderschrijft onze missie, visie en waarden.

Aanbod

We bieden u een deeltijdse betrekking (28.5u) van onbepaalde duur in een  dynamische organisatie. Een boeiende rol met een gevarieerd takenpakket, ruime verantwoordelijkheden en een aantrekkelijke verloning volgens RIZIV-barema (1.80).

 

Interesse?

Stuur (bij voorkeur via email) uw gemotiveerde kandidatuur voor 10 maart 2014 naar Mevr. Leen Cautereels, directeur : leen.cautereels@tveld.be

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen op tel. 050/25.00.90 bij Lut Stubbe, orthopedagoge.

 

 laatst bijgewerkt 27/02/14