Wie zijn we?

 

Missie van onze organisatie

Wij willen elke hulpvraag ernstig nemen en beantwoorden.

Wij geloven immers dat elke hulpvrager ontwikkelingskansen heeft.

Wij geloven dat elke interactie hulpvrager – hulpverlener beiden groeikansen biedt, rijker en gelukkiger maakt.

Wij willen ons handelen sturen vanuit een grote professionaliteit en met een bezielende teamgeest.

Wij willen dit in alle openheid en samen doen – met allen die met de hulpvrager begaan zijn – en met respect voor hen.

 

Visie van onze organisatie

Wij willen een regionaal gespecialiseerd diagnose– en behandelingscentrum zijn voor peuters, kleuters en kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen in nauwe samenwerking met de hulpvrager en zijn netwerk. Wij willen daarbij een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.

 

Waarden van onze organisatie

Geloof in het unieke – de eigenheid van elk individu: hulpvrager – hulpverlener

Fundamenteel geloof in ontwikkelingsmogelijkheden van elke hulpvrager

Ons handelen moet:

  • gekenmerkt zijn door planmatigheid

  • gekenmerkt door grote openheid en eerlijkheid

  • gekenmerkt door grote en warme betrokkenheid: informatie – overleg

  • gekenmerkt door een grote alertheid voor nieuwe ontwikkelingen – een kritische bevraging en eventueel de implementatie hiervan

  • ontwikkelingsgericht zijn

  • op maximale integratie gericht zijn

respect voor elke religieuze overtuiging van de hulpvrager en hulpverlener – pluralisme

respect voor elke veranderende samenlevingsvorm

vertrouwen in de hulpvrager – hulpverlener

geloof in het recht op zelfontplooiing en geluk als hulpverlener