Vroegrevalidatie

Met het opstarten van onze vroegrevalidatiedienst wilden we het aanbod van onze COS–werking 'verruimen'.

 

Heel vaak kregen wij aanmeldingen van peuters met ernstige ontwikkelingsproblemen.

 

Wij konden echter deze punten niet opvangen binnen de geëigende werking van het COS, daar deze kinderen nog niet voldoende over sociale competenties beschikken om deze groepsgerichte therapeutische werking aan te kunnen. Daarom opteerden we voor een andere formule.

 

Daar waar binnen het COS permanent in een therapeutisch bad vertoeven is dit binnen de vroegrevalidatie niet het geval. Hier wordt opvang van peuters door opvoedster en kinderverzorgster afgewisseld met individuele therapeutische sessies.

 

Vanuit deze individuele begeleiding binnen het kader van de vroegrevalidatie kunnen deze peuters dan 'doorgroeien' naar de groepsgerichte therapeutische werking van het COS.

 

Telkens van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 11:30 uur