top of page

PATIËNTENRECHTEN

PRIVACY POLICY

CAR ’t Veld hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van ons gegevensbeschermingsbeleid (hier vindt u de onze versie terug) wil CAR ’t Veld op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten CAR ’t Veld vzw heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

Hier vindt u onze versie terug: bescherming persoonsgegevens


Indien u solliciteert voor een vacature of stage loopt in CAR 't Veld gaat u akkoord met onze privacy policy voor sollicitanten en hier voor stagiairs. 

Hier vindt u de privacy policy terug: sollicitanten
Hier vindt u de privacy policy terug: stagiairs


Wij vinden het erg belangrijk u goed te informeren met betrekking tot uw rechten als zorggebruiker. Meer informatie over uw rechten als patiënt kan u vinden via deze link

Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de directie van CAR 't Veld.

bottom of page