Hoe werken we?

Hoe werken we?

CAR 't Veld is een centrum voor ambulante revalidatie en bevindt zich in de tweedelijnszorg. D.w.z. dat de aanmelding gebeurt op doorverwijzing van een arts.

Het behoort tot haar taak om voor kleuters en kinderen die haar doorverwezen worden de aangemelde problemen verder te onderzoeken en eventueel te behandelen.

Zowel de onderzoeken als de behandelingen hebben een multidisciplinair karakter (door verscheidene therapeuten met een verschillende opleiding), en hebben een ambulant karakter (kinderen keren na elke interventie terug naar huis).

Het centrum is erkend

  • door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II laan 35, 1000 Brussel

  • door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel

Manier van werken

Bij de eerste kennismaking proberen we samen met de ouders meer zicht te krijgen op het aangemelde probleem.

Daarop volgen enkele gesprekken en onderzoeken. Na teambespreking volgt een adviesgesprek met de ouders. Waar nodig wordt een diagnose en een voorstel tot verdere ambulante hulpverlening geformuleerd. Al naargelang de problematiek worden de kinderen individueel of in groep begeleid.

Het doel

Het doel dat wij hierbij vooropstellen is het kind maximale ontplooiingskansen bieden. Tegelijkertijd willen we de mensen in zijn omgeving leren omgaan met zijn mogelijkheden en eventuele beperkingen.

Leerplichtige kinderen

Behandelingen voor lagere schoolkinderen worden bij voorkeur gepland na schooltijd, op woensdagnamiddag en/of zaterdagvoormiddag.

Volgende disciplines kunnen aan bod komen: logopedie, ergotherapie, kinesitherapeutische of psychomotorische therapie, psychopedagogische begeleiding/psychotherapie.

Het Centrum voor Ontwikkelingsstimulatie (COS)

Deze onderafdeling van CAR ’t Veld behandelt kleuters vanaf ongeveer 3 jaar in groepjes (maximum 6 kleuters) gedurende 3 of 4 halve dagen per week. De therapie richt zich op stimulatie van alle ontwikkelingsgebieden.

De Vroegrevalidatie

Deze aparte eenheid voorziet voor peuters en niet–schoolgaande kleuters een specifiek behandelingsgericht en opvoedkundig programma, gespreid over 4 voormiddagen. Elk kind krijgt individuele kinesitherapie/psychomotoriek, logopedie en ergotherapie. Tussen de therapiesessies is er begeleiding in spel en zelfredzaamheid door een opvoedster en kinderverzorgster.

Opvolging

Het ontwikkelingsproces en het behandelingsprogramma van elk kind wordt opgevolgd. Binnen deze begeleiding van het kind en zijn gezin werken wij samen met school, CLB, thuisbegeleidingsdienst en eventueel andere diensten.

Financiële tussenkomst ouders (actuele bedragen op 1/01/2019) : Remgeld : €1,84 / therapiesessie

Busvervoer (per rit):

  • Tussen 0 – 5km €1,20

  • Tussen 5 – 10km: €1,40

  • Tussen 10 – 20km: €1,60

  • >20km: €1,80

Heeft u 2 kinderen die in dezelfde rit gebruik maken van het busvervoer, dan zal voor het tweede kind de helft van de prijs aangerekend worden. Het derde kind kan in dezelfde rit gratis mee.

Werkingskosten COS: €0,50 per dag voor snack en drank, €0,30 per pamper indien dit vereist is voor uw kind.