ASS

Diagnosestelling

Om de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) te kunnen stellen doen wij in het revalidatiecentrum een multidisciplinair onderzoek (kinderpsychiater, kinderarts, psycholoog, orthopedagoog, psychologisch assistent, maatschappelijk assistent, logopedist, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut) en een gedragsobservatie van het kind. De ouders, de leerkracht van de school, het CLB en eventueel andere diensten worden bij het stellen van de diagnose betrokken.

Behandeling van peuters en kleuters met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis

Peuters en kleuters met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis kunnen in aanmerking komen voor multidisciplinaire therapie binnen de vroegrevalidatie, een groepje van het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstimulatie) of individueel (als start van een revalidatieprogramma tijdens de grote vakantie of wanneer dit als beste therapieaanbod geacht wordt).

De werking van de groepjes gaat door ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag hetzij 2, 3, 4 of 5 voor– of namiddagen per week gedurende 2,5 uur.
 

Naast groepsgerichte activiteiten zijn er individuele therapiemomenten (logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, psychotherapie, orthopedagogische begeleiding) waarbij de basisprincipes van het TEACCH – programma (voor wat betreft duidelijkheid, voorspelbaarheid, visueel ondersteunende communicatie) en ook van Pnina KLEIN en HAYWOOD (voor wat betreft de denkontwikkeling en socialisatie) gevolgd en vertaald worden volgens de begeleidingsbehoeften van elk kind.

Er wordt een “heen– en weerschriftje” gebruikt met informatie over de therapiesessies ten behoeve van ouders, de leerkrachten, G.O.N. – begeleider, thuisbegeleider.

Voor de ouders wordt enerzijds wanneer de kinderen deel uitmaken van een specifieke kleutergroep, maandelijks een gezamenlijke begeleidingssessie voorzien door de orthopedagoge. Anderzijds kunnen de ouders deelnemen aan een oudergroep die wekelijks doorgaat gedurende 15 sessies en begeleid wordt door de gedragstherapeuten. Hierbinnen ligt het accent op psycho–educatie en hanteringgedrag.

Twee keer per jaar is er een netwerkoverleg voorzien samen met de ouders.

Behandeling van (rand)normaal begaafde kinderen (lagere schoolleeftijd en jongeren) met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis

De therapie voor het kind met ASS omvat verschillende behandelingen

Voor de ouders van ASS – kinderen is een oudergroep voorzien (15 sessies) waarbij naast informatie over ASS ook uitgebreid wordt ingegaan op het begrijpen en de aanpak van ASS – kinderen. Daarna kunnen de ouders indien nodig individuele begeleiding krijgen bij de psycholoog of kinderpsychiater.

  • In de individuele psychotherapie bij de psycholoog of psychologisch assistent wordt samen met het kind (vanaf 9 jaar) de ASS – problematiek besproken en gewerkt rond probleeminzicht, leren omgaan met ASS en het opbouwen van een positief zelfbeeld. Hiervoor gebruiken wij specifieke programma's die individueel worden aangepast.

  • We hebben een specifieke groepswerking sociale vaardigheden voor kinderen met ASS (vanaf 8 jaar) . De groep wordt begeleid door een psycholoog / een psychologisch assistent. In de groep met leeftijdgenoten wordt gewerkt rond communicatie, omgaan met anderen, maatschappelijke thema’s en gedrag . Dit wordt aangebracht aan de hand van sociale scripts en leerverhalen.

  • Indien nodig kan het kind therapie krijgen voor leerproblemen, taal– en/of motorische problemen (bij de logopediste / ergotherapeut / psychomotorisch therapeut).

Er wordt regelmatig een bespreking gepland met de school, CLB en andere diensten die hulp verlenen aan de ouders en het kind met ASS. Deze diensten zijn meestal de GON–begeleiding en de thuisbegeleiding.

Links

www.thuisbegeleidingautisme.be

www.autismecentraal.com

www.ocautisme.be

www.senvzw.be