ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit.

Deze stoornis beïnvloedt het algemeen functioneren en de ontwikkeling van het kind.

Diagnosestelling

Om de diagnose ADHD te kunnen stellen doen wij in het revalidatiecentrum een multidisciplinair onderzoek (kinderpsychiater, kinderarts, psycholoog, orthopedagoog, psychologisch assistent, maatschappelijk assistent, logopedist, ergotherapeut en psychomotorische therapeut) en een gedragsobservatie van het kind. De ouders, de leerkracht van de school, het CLB en eventueel andere diensten worden bij het stellen van de diagnose betrokken.

Behandeling van peuters en kleuters met diagnose ADHD

Peuters en kleuters met een diagnose ADHD kunnen therapie krijgen in de vroegrevalidatie, een kleutergroep of individueel. Het aanbod wordt afgestemd op het totale ontwikkelingsprofiel waarbij de keuze voor de individuele therapie vooral gemaakt wordt als vertraging in de ontwikkeling dat noodzaakt. Het functioneringsniveau binnen een schoolomgeving kan hierbij ook een criterium zijn.

De groepswerking voor kleuters binnen het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstimulatie) gaat door ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag en dat gedurende 2,3,4 of 5 sessies per week gedurende 2,5 uren

De groep van maximum 6 kinderen wordt multidisciplinair begeleid (logopedie, ergotherapie, psychomotoriek/kinesitherapie, psychotherapie en psychologische/orthopedagogische begeleiding) waarbij ook individuele therapiemomenten voorzien worden door de verschillende teamleden.

Niet alle kinderen met ADHD worden in eenzelfde groep begeleid. Het kader van de groepen situeert zich binnen de cognitieve ontwikkeling waarbij gesteund wordt op diverse programma’s (Pnina Klein, Haywood, Meichenbaum ) en de gedragstherapeutische principes. Hierbij zijn de doelstellingen specifiek voor kinderen met ADHD gericht op het leren omgaan met een doorgedreven, visueel ondersteunde structuur en wordt ook abstractie gemaakt - via ervaring en concretisatie in taal - van de nood tot het hanteren van structuur. Bijzondere aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling behoort ook tot het begeleidingsprogramma.

Er wordt een heen- en weerschriftje gebruikt met informatie over de therapiesessies ten behoeve van de ouders, leerkrachten en andere begeleiders.

De ouders kunnen deelnemen aan een ouderbegeleidingsgroep waarbij psycho-educatie en hanteringsgedrag in 15 sessies aan bod komen.

Er is medische begeleiding door een kinderpsychiater en een pediater.

Behandeling van (rand)normaal begaafde kinderen met ADHD (lagere schoolleeftijd en jongeren) in het revalidatiecentrum

De therapie voor het kind met ADHD omvat verschillende behandelingen:

  • In samenspraak met de ouders en de kinderpsychiater kan medicamenteuze behandeling overwogen worden. Deze behandeling wordt opgevolgd door de kinderpsychiater in het revalidatiecentrum.

  • Voor de ouders van ADHD-kinderen is een oudergroep voorzien (15 sessies) waarbij naast informatie over ADHD ook uitgebreid wordt ingegaan op de aanpak en opvoeding van ADHD-kinderen. Daarna kunnen de ouders indien nodig individuele begeleiding krijgen bij de psycholoog of kinderpsychiater.

  • Voor ouder en kind (vanaf 9 jaar met een normale begaafdheid) voorzien de psychomotorisch therapeut en de psycholoog “de berengroep” (12 sessies met ouder en kind + vier oudercontacten + één leerkrachtcontact). In de berengroep wordt aan de kinderen en hun ouders een methode aangeleerd om de kinderen een efficiëntere, zelfstandige werk-, denk- en leerhouding bij te brengen. Het kind leert om systematischer en zelfstandig opdrachtjes aan te pakken en de ouder leert om het kind op een constructieve, positieve manier te ondersteunen. Individuele psychomotorische therapie met het kind is ook mogelijk als voorbereiding of opvolging na de berengroep.

  • In de individuele psychotherapie bij de psycholoog of psychologisch assistent wordt samen met het kind (vanaf 9 jaar) de ADHD-problematiek besproken en gewerkt rond probleeminzicht, zelfcontrole, probleemoplossende vaardigheden en het opbouwen van een positief zelfbeeld.

  • Het kind kan ook ingeschakeld worden in de groep sociale vaardigheden (vanaf 8 jaar) met leeftijdsgenoten. Daarbij wordt het kind begeleid door een psycholoog en een psychologisch assistent. In de groep sociale vaardigheden worden de basisvaardigheden van het sociaal functioneren ingeoefend om daarna over te gaan op complexere sociale situaties en moeilijkheden waarmee de kinderen in hun dagelijjkse leven geconfronteerd worden.

  • Indien nodig kan het kind therapie krijgen voor leerproblemen, taal- en/of motorische problemen (bij de logopediste/ergotherapeut/psychomotorisch therapeut).

Halfjaarlijks worden de kinderen door het medisch team (kinderarts en kinderpsychiater) opgevolgd. Wanneer de ouders tussendoor nood hebben aan een overleg kan dit steeds afgesproken worden. Naar aanleiding van de verlengingsaanvraag voor therapieën (jaarlijks) en ook in functie van bijsturing van therapieën gebeurt er testing en bespreking van het kind.

 

Er wordt regelmatig een bespreking gepland met de school, CLB en eventuele andere diensten die hulp verlenen aan de ouders en het kind met ADHD.

 

Links

www.zitstil.be